Faldsled Vandværk

Nyheder


10-04-2024

Regnskab/årsrapport for 2023

Regnskab/årsrapport for 2023


Se Regnskab/årsrapport for 2023, under fanen Vandværket.


23-03-2024

Bestyrelsens beretning for driftsåret 2023

Se den under menuen information


19-01-2024

Takstblad

Se det nye takstblad for 2024, under fanen information


12-11-2022

PFAS

Der skrives for øjeblikket meget om PFAS i medierne .

Det har siden 2015 været et lovkrav at teste for PFAS, og som bekendt blev grænseværdien skærpet per 1. januar 2022. Den er nu på to nanogram per liter vand for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.
Faldsled Vandværk får foretaget målinger af PFAS-forbindelser i vores ledningsnet hvert andet år, sidste gang i oktober i år (2022) og næste gang i oktober 2024
Målingerne fra oktober kan tilgås under menufanen "PFAS- forbindelser".


30-09-2021

Ledningsregistrering

Se vores ledningsregistrering under menuen "Information".


21-12-2020

vandanalyser

Se vandanalyser under menuen information.


Har du brug for at kontakte dit vandværk, tager vandværkets bestyrelse gerne mod din henvendelse

 

Erik Glasdam
Faldsled
mob.24232598


e-mail:  faldsled.vand@gmail.com

       

 

 

 

 

 

Hjemmesiden sidst opdateret d. 15-07-24