Faldsled Vandværk

Galleri



Vandværk set fra gavl


Filterskyllepumpe


Alarmtavle


Servicebil


Retningsbestemt antenne til styring


Hovedmåler


Vandbrud Buursminde


Vandbrud Buursminde


Vandbrud Klintholmvej 7A


Vandværket


Rentvandspumper


Forhal


Boring 4





Har du brug for at kontakte dit vandværk, tager vandværkets bestyrelse gerne mod din henvendelse

 

Erik Glasdam
Faldsled
mob.24232598


e-mail:  faldsled.vand@gmail.com

       

 

 

 

 

 

Hjemmesiden sidst opdateret d. 03-03-23 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies