Faldsled Vandværk

Nyheder


06-08-2022

PFAS

Der skrives for øjeblikket meget om PFAS i medierne .

Det har siden 2015 været et lovkrav at teste for PFAS, og som bekendt blev grænseværdien skærpet per 1. januar 2022. Den er nu på to nanogram per liter vand for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.
Faldsled Vandværk får foretaget målinger af PFAS-forbindelser i vores ledningsnet hvert andet år, sidste gang i oktober 2020 og næste gang i oktober i år.
Målingerne fra oktober 2020 kan tilgås under menufanen "PFAS- forbindelser.


18-07-2022

Målerskift

Til beboerne på Buursminde, Strandgyden, Ahornvej, Birkevej, Strandparken og Lykkevej.

Der bliver i den kommende tid påbegyndt udskiftning af vandmålere til Kamstrup fjernaflæselige målere.
Målere der sidder i en målerbrønd bliver skiftet, med en seddel i postkassen om den gamle målers målertal.
Hvor målerne sidder i huset, bedes De kontakte vor VVS montør Vagn Hansen på mob.nr.53806195 og aftale tid for skift.

VH Faldsled Vandværk
Erik Glasdam
Mob. 24232598


20-04-2022

Generalforsamling

Se referat af generalforsamlingen 2022 under menufanen Information


14-04-2022

Regnskab/årsrapport for 2021

Se Regnskab/årsrapport for 2021, under fanen Vandværket.


30-09-2021

Ledningsregistrering

Se vores ledningsregistrering under menuen "Information".


21-12-2020

vandanalyser

Se vandanalyser under menuen information.


Har du brug for at kontakte dit vandværk, tager vandværkets bestyrelse gerne mod din henvendelse

 

Erik Glasdam
Faldsled
mob.24232598


e-mail:  faldsled.vand@gmail.com

             faldsled-vand@mail.dk

 

 

 

 

 

Hjemmesiden sidst opdateret d.06-08-22