Faldsled Vandværk

Nyheder


26-11-2023

Driftinfo

På grund af at vandværket skal have monteret en Lagur kalkknuser (kemifri vandbehandling) i vores udpumpningsledning efter hovedmåleren, vil der blive lukket for vandet onsdag den 29-11-23, i tidsrummet fra kl. 09.30 og et par timer frem.
Sørg for at få tappet noget vand inden vi lukker.
Efter nogen tid med drift af det nye anlæg, modtager vandværket gerne kommentarer vedr. forbrugernes oplevelse med kalk i vandet før og efter idriftsættelsen.

Onsdag den 06-12-23 vil vandværket foretage årsaflæsning af forbrugernes vandmålere.

Med venlig hilsen
Faldsled Vandværk
Erik Glasdam

Faldsled Vandværk
CVR-nr.: 42111554
Telefon: 24232598
www.faldsledvand.dk


24-04-2023

Generalforsamling

Generalforsamling


Se referat af generalforsamlingen 2023 under menufanen Information


18-04-2023

Regnskab/årsrapport for 2022

Se Regnskab/årsrapport for 2022, under fanen Vandværket.


12-11-2022

PFAS

Der skrives for øjeblikket meget om PFAS i medierne .

Det har siden 2015 været et lovkrav at teste for PFAS, og som bekendt blev grænseværdien skærpet per 1. januar 2022. Den er nu på to nanogram per liter vand for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.
Faldsled Vandværk får foretaget målinger af PFAS-forbindelser i vores ledningsnet hvert andet år, sidste gang i oktober i år (2022) og næste gang i oktober 2024
Målingerne fra oktober kan tilgås under menufanen "PFAS- forbindelser".


30-09-2021

Ledningsregistrering

Se vores ledningsregistrering under menuen "Information".


21-12-2020

vandanalyser

Se vandanalyser under menuen information.


Har du brug for at kontakte dit vandværk, tager vandværkets bestyrelse gerne mod din henvendelse

 

Erik Glasdam
Faldsled
mob.24232598


e-mail:  faldsled.vand@gmail.com

       

 

 

 

 

 

Hjemmesiden sidst opdateret d. 26-11-23 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies